Μουσική και μουσικοί στον Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο: Μια εθνογραφική προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας της κινηματογραφικής μουσικής

Nick Poulakis

Full Text:

PDF