Ανδρέας Κάλβος, Η Λυρική Γεωμετρία της Ελευθερίας (Andreas Kalvos – The Lyrical Geometry of Freedom)

Michael Tsianikas

Abstract


Εδώστη μακρινήξενητιάη ερώτηση προέκυψε φυσιολογικά είχε άραγε δίκαιο ο Σεφέρηςνα ταράξει την ιερήσιγήτου τάφου του Κάλβου και να μεταφέρει τα οστάτου στην Ελλάδα; Αυτό κάπωςαστόχαστα, μαςέβγαλε στο δρόμο του καλβικούαινιγματικούλόγου.


Full Text:

PDF